MENU

Steenbakkerijlocomotief – Bescherming

Dirk Van Mechelen heeft zich reeds herhaaldelijk geërgerd aan de manier waarop de topstukkenlijst is samengesteld en aan de wijze waarop wordt omgegaan met zgn. cultuurgoederen die integrerend deel uitmaken van een beschermd monument. Meerbepaald stoort hij zich aan de trage vorderingen bij de samenstelling van die topstukkenlijst en bij de lakse houding om op te treden wanneer cultuurgoederen uit een beschermd monument dreigen te verdwijnen.

Dat was recent opnieuw het geval toen bekend raakte dat een Nederlands Spoorwegmuseum een smalspoorlocomotief uit de voormalige steenbakkerij Frateur (mogelijk gaat het om de latere steenbakkerij Lauwers) had opgekocht. Het verdwijnen naar het buitenland van dit stukje industrieel erfgoed was onopgemerkt voorbij gegaan, ware het niet dat de locomotief en de andere stukken verdwenen waren, toen het museum ze wilde ophalen.

 

“Dergelijke zaken maken deel uit van ons patrimonium en dragen vaak bij tot de identiteit van een regio of samenleving. Ik vind dan ook dat zowel minister Schauvliege als Bourgeois wel erg eenvoudig voorbijgaan aan deze materie. Ze zijn hier in feite niet geïnteresseerd. Iedereen weet dat een lijst met cultuurgoederen belangrijk is, maar men weigert ze stelselmatig op te maken bij de al wat oudere beschermingen. Bij minister Schauvliege is de situatie zo mogelijk nog erge. Zij neemt haar dromen voor waarheid. In haar beleidsbrief 2011 kondigde zij aan dat er werk ging worden gemaakt van een topstukkenlijst ‘vliegend erfgoed’. In haar beleidsbrief 2012 geeft zij zelfs aan dat die plannen ondertussen gerealiseerd zijn en dat de opname op de topstukkenlijst een feit is. Niets is minder waar. In het antwoord op deze vraag wordt nu opeens gezegd dat het onderzoek pas in 2012 zal afgerond zijn. Hoe ongeloofwaardig kun je worden…”

 

Vraag & antwoord

Tags: , ,