MENU

Politieke campagnes in scholen – Regels

In het Vlaams-Brabantse Opwijk werd de campagne voor de lokale verkiezingen recent opgestart door de plaatselijke CD&V-fractie. Onder aanvoering van de burgemeester gingen verschillende fractieleden oranje veters uitdelen aan de kinderen van de lagere school. Dat gebeurde zowel aan de schoolpoorten zelf als op de speelplaatsen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk Van Mechelen stelde hierover een aantal vragen aan onderwijsminister Pascal Smet en zijn collega Geert Bourgeois.

“Ik heb er uiteraard geen enkel probleem mee, integendeel zelfs, wanneer scholen, bijvoorbeeld in het kader van verkiezingen, aandacht besteden aan de politieke werking. Debatten waar de stemmen van de verschillende partijen aan bod komen kunnen alleen maar de kritische geest van de jongeren aanscherpen. Dat een partij eenzijdig jonge kinderen benadert en hen gadgets ter beschikking stelt, past al lang niet meer in de politieke ethiek”, zegt de voormalig begrotingsminister.

In zijn antwoord laat onderwijsminister Smet weten dat de regeling rond politieke activiteiten op school sedert 1 september 2011 zijn gewijzigd. Buiten de periodes waarin er schoolactiviteiten zijn en buiten een periode van 90 dagen voorafgaand aan een verkiezing zijn ze toegelaten, evenwel onder de strikte voorwaarde dat personeelsleden en leerlingen niet gevraagd of aangezet worden om deel te nemen en onder voorwaarde dat het schoolbestuur niet wordt betrokken bij de organisatie en het beginsel van gelijke behandeling toepast.

Dat was in Opwijk hoegenaamd niet het geval. De  betrokken politici gingen zelfs vrolijk door met hun acties hoewel verschillende schooldirecteurs uitdrukkelijk vroegen dit niet te doen.

Eigenaardig genoeg is het nauwelijks mogelijk om de betrokken politici op de vingers te tikken. Binnen het kiesdecreet van 8 juli 2011 zijn alleen sancties voorzien voor inbreuken die binnen een periode van 3 maanden voorafgaand aan de verkiezingen gebeuren.

Binnen het onderwijsdecreet is voorzien dat iedereen die denkt dat de regels met voeten werden getreden, binnen de 60 dagen na de feiten klacht kan indienen bij de commissie zorgvuldig bestuur waarvan de onderwijsadministratie het secretariaat doet. Sancties kunnen echter alleen worden opgelegd aan het schoolbestuur (bv. terugbetaling werkingsmiddelen) en niet aan derden die bij de inbreuk zijn betrokken.

“Wat mij betreft, is hier een duidelijk hiaat in de regelgeving. Het zet de deur open voor allerhande acties die inhoudelijk met politiek niets te maken hebben, maar teruggaan naar een periode die ver achter ons ligt om de burger te overtuigen met het uitdelen van allerlei gadgets en cadeaus. Jonge kinderen zijn hier uiteraard extra gevoelig voor.”, besluit Dirk Van Mechelen.

 

Vraag & antwoord