MENU

Ongevallen met lijnbussen –Afhandeling (2)

Geachte mevrouw minister,

 

In antwoord op mijn vraag 1491 gaf u duiding bij de te volgen procedure door chauffeurs van De Lijn wanneer zij betrokken zijn bij een ongeval.

Wat opvalt in het antwoord is dat er de facto geen rekening wordt gehouden met een vaststelling door de politie, maar dat integendeel het zo snel mogelijk verder zetten van de reisweg de eerste prioriteit lijkt.

In feite werd geen antwoord gegeven op de vraag op welke manier er wordt gezorgd dat er geen sprake kan zijn van vluchtmisdrijf. Integendeel zelfs, het geformuleerde antwoord doet net het tegenovergestelde vermoeden omdat de chauffeur alleen een identificatiefiche achterlaat.

Nochtans is artikel 33 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer van 16 maar 1968 duidelijk. Dit wordt trouwens bevestigd door een aantal uitspraken van het Hof van Cassatie (Cass. 7 december 1974, Pas. 1965, I, 343 en Cass. 25 maart 1968, Pas. 1968, I , 906): De bestuurder die alleen zijn visitekaartje afgeeft, alleen zijn identiteit of zijn nummerplaat opgeeft en verder niet ter plaatse blijft voor de dienstige vaststellingen pleegt vluchtmisdrijf.

 

Naar aanleiding van de verstrekte gegevens had ik graag een antwoord gekregen op volgende vragen:

1: In welke gevallen is de chauffeur verplicht om te wachten op de eventuele vaststellingen van de politiediensten? Wie beslist daar over: de chauffeur zelf, de dispatching, de lijncontroleur,…?

2: Hoe wordt de objectiviteit van de vaststellingen aan andere betrokkenen gegarandeerd wanneer de vaststellingen gebeuren door een lijncontroleur in plaats van door de chauffeur zelf?

3: Hoe wordt ervoor gezorgd dat de chauffeur zich niet schuldig maakt aan vluchtmisdrijf rekening houden met artikel 33 van de wet van 16 maart 1968 en de duidelijke interpretatie ervan door uitspraak van het Hof van Cassatie?In hoeveel ongevallen zijn de lijnbussen betrokken geweest sinds 2009?

4: In hoeveel gevallen ging het louter om blikschade en in hoeveel gevallen was er ook lichamelijke schade? In hoeveel gevallen ging het om aanrijdingen met geparkeerde voertuigen of andere vaste objecten?

5: In hoeveel van de schadegevallen sinds 2009 gebeurde de vaststelling door de chauffeur zelf, door de lijncontroleur of na tussenkomst van de politiediensten?

Tags: , ,