MENU

Lichtplan autosnelwegen – Gewestgrenzen

Het nieuwe lichtplan van het Vlaamse gewest voor de autosnelwegen is reeds aanleiding geweest tot heel wat discussie. Niet toevallig werd het reeds herhaaldelijk bijgesteld en aangepast.

Recent raakte Dirk Van Mechelen een nieuw aandachtspunt aan. Wie bijvoorbeeld over de E40 van Ternat richting Luik gaat, wordt herhaaldelijk geconfronteerd met het overschrijden van een gewestgrens. Telkens betekent het ook dat er anders wordt omgegaan met het aan- of uitschakelen van de lichten. In het Waalse gewest branden de lichten bijvoorbeeld langer en in een ander regime. Wie Vlaanderen ’s avonds of ’s nachts binnenrijdt, rijdt als het ware in een zwart gat. Dat is uiteraard niet meteen de meest verkeersveilige situatie.

Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk Van Mechelen suggereerde een aantal concrete initiatieven, zoals een meer geleidelijke overgang door de opeenvolgende lampen steeds minder te doen schijnen of door 1 lamp op 2 te laten branden.

Uit het antwoord van de minister blijkt dat alternatieven werden onderzocht. Het laten branden van 1 lamp op 2 zou in praktijk geen echte verbetering betekenen. Een geleidelijke overgang zou dat wel zijn. Alleen moet minister Crevits toegeven dat dit technisch op dit ogenblik niet mogelijk is…

“Ik zal dan ook aandringen dat de nodige budgetten worden voorzien om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst wel mogelijk wordt gemaakt”, besluit Van Mechelen.

 

Vraag & antwoord

Tags: ,