MENU

Lichtplan autosnelwegen – Gewestgrenzen (2)

Geachte mevrouw minister,

 

In antwoord op vraag 197 gaf u aan dat een geleidelijke lichtovergang op de autosnelwegen ter hoogte van de gewestgrenzen op dit ogenblik technisch niet realiseerbaar is.

 

Naar aanleiding van die vaststellingen had ik graag een antwoord gekregen op volgende vragen:

  1. Op hoeveel plaatsen (en welke) wordt er langsheen een autosnelweg of andere gewestweg waar het Lichtplan van toepassing is een gewest- of landsgrens overschreden?
  2. Welke technische aanpassingen zouden nodig zijn op deze plaatsen om ervoor te zorgen dat het verlichtingsniveau geleidelijk kan dalen?
  3. Kunnen deze technische aanpassingen geïntegreerd worden bij het uitvoeren van onderhouds- of andere herstellingswerken?
  4. Wat zou de totale kostprijs zijn van deze maatregelen?

Tags: ,