MENU

Industriezone Beveren (Roeselare) – Archeologisch vooronderzoek

In een aantal gevallen kan de Vlaamse overheid een initiatiefnemer bij de realisatie van bouw- of infrastructuurprojecten archeologische voorwaarden opleggen. Concreet moet op dat ogenblik een archeologisch vooronderzoek en eventueel (op basis van de resultaten) een volwaardig archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.

Dirk Van Mechelen was dan ook verwonderd dat dit in Beveren (Roeselare) bij de aanleg van een bufferbekken niet was gebeurd en dat er beroep moest worden gedaan op de toevalsvondstenregeling.

“Het feit dat minister Bourgeois aangeeft dat de omvang van het plangebied relatief onbeperkt was (terwijl het om 2 ha gaat) en dat er geen aanwijzingen waren voor archeologische relicten, vind ik problematisch, aldus Dirk van Mechelen. Ik heb reeds lang aangedrongen op de opmaak van archeologische evaluatiekaarten. De minister heeft daar altijd mee getalmd. Het is dan ook niet echt geloofwaardig om nu te zeggen dat er geen aanwijzingen voor archeologische relicten beschikbaar waren.

 

Vraag & antwoord

Tags: ,