MENU

Databank beschermde erfgoedobjecten – Beschermingsbesluiten en kadastergegevens

In dit digitale tijdperk blijft het een oud zeer dat de gegevens over beschermd onroerend erfgoed niet optimaal ontsloten zijn. Net voor de zomervakantie werd een nieuwe databank beschermd onroerend erfgoed gelanceerd. In de commissie pareerde Vlaams Minister Geert Bourgeois nog enthousiast een aantal kritische vragen van Dirk Van Mechelen: gebruiksvriendelijk, up-to-date, volledig,… de lofbetuigingen schoten tekort volgens de minister die naar eigen zeggen zelfs felicitaties mocht ontvangen van de notarissen.

Nu enkele weken later ziet de toestand er plots veel minder rooskleurig uit: de databank staat al weken offline en zoeken moet gebeuren met een excel-bestandje, in tegenstelling tot wat werd aangegeven, is voor 1.683 objecten, dus voor meer dan 12 % van de beschermde objecten nog geen koppeling gemaakt met het beschermingsbesluit en zijn er nog geen kadastergegevens beschikbaar voor 3726 objecten of voor 27,4 % van de beschermingen. Dat is in de praktijk uiteraard een probleem, want als je bijvoorbeeld op basis van een perceelnummer in bijvoorbeeld Landen wil nakijken binnen welk beschermd dorpsgezicht of landschap dat perceel valt en welke erfdienstbaarheden daar precies van toepassing zijn, is dat in de praktijk onmogelijk.

Erger wordt het nog wanneer je in de praktijk kan vaststellen dat ook de gegevens over de beschermde objecten zelf niet kloppen en dat sommige beschermingsbesluiten blijkbaar vergeten werden. Dirk van Mechelen betreurt dan ook dat de rechtszekerheid zover te zoeken is.

 

Vraag & antwoord

Tags: ,