MENU

Bouwkundig erfgoed – Vernieuwd materialengebruik

Dirk Van Mechelen is een absoluut voorstander van een typologisch-thematische erfgoedaanpak. Alleen op die manier kan ervoor gezorgd worden dat een globale afweging wordt gemaakt naar de intrinsieke erfgoedwaarden van een object. Een afweging die verder kijkt dan een toevallige gemeentegrens.

Jammer genoeg heeft Vlaams minister Geert Bourgeois een andere mening. Hierdoor worden op het terrein heel wat kansen gemist. Bijvoorbeeld in een wekelijkse rubriek van ‘Mand bijt Hond’ of in andere duidingsprogramma’s komen soms echte erfgoedpareltjes aan bod: het atelier van een firma gespecialiseerd in het bouwen van Lourdesgrotten en calvaries, iemand die als eerste bepaalde steensoorten importeerde, de uitvinder van een nieuwe betontechniek,… Stuk voor stuk gaat het om unieke zaken omwille van een vernieuwd materialengebruik. Door het ontbreken van een thematisch-typologische aanpak kunnen dergelijke gebouwen op basis van dat criterium opgenomen of opgezocht worden in de inventaris of in de databank beschermde objecten (als die al functioneert en niet offline staat…).

Een gemiste kans volgens Van Mechelen. En minister Bourgeois mag dan al beweren dat er veel aandacht wordt aan besteed, ook aan het innovatief gebruik van nieuwe materialen: het is afwachten hoe hier in de praktijk mee wordt omgegaan. Zal bijvoorbeeld de nieuwe crepi met uitzicht van een kaleilaag die de onderliggende baksteen spaart, mogen worden gebruikt ter vervanging van de klassieke kalei? En zullen de nieuwe duivenbestrijdingsmiddelen binnenkort op grote schaal mogen worden toegepast op beschermde monumenten? Afwachten maar…

 

Vraag & antwoord

Tags: ,