MENU

Beleidsdomein Onroerend erfgoed – Industrieel patrimonium

Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk Van Mechelen is een groot pleitbezorger om de materiële getuigen van vaak lokaal- of plaatsgebonden industrieën en teelten te gaan beschermen. Vaak bepalen zij immers mee de identiteit van een dorp, stad, regio of streek.

Op alle recente vragen antwoordde bevoegd Vlaams minister Geert Bourgeois dat dit voor hem geen prioriteit was. Onder andere concrete voorstellen rond de bescherming van watertorens werden van de hand gewezen (zie vraag 606 van 22 september 2010) en als niet-prioritair beschouwd.

 

Dirk Van Mechelen was dan ook enigszins verwonderd dat de administrateur-generaal van het nieuwe agentschap onroerend erfgoed de aandacht voor het industrieel patrimonium als prioritair naar voor schoof.

Die verbazing groeide alleen maar aan toen de minister in zijn antwoord op een aantal vragen stelde dat onder andere watertorens prioritair aandacht moesten krijgen. Blijkbaar is er op één jaar tijd dusdanig veel gebeurd dat het geweer onmiddellijk van schouder moet worden veranderd en dat watertorens nu prioritair moeten worden beschermd.

Verder onderzoek is zelfs niet nodig. De bestaande literatuur is voldoende als globaal agfwegingskader… Ook dit wijkt af van eerdere recente standpunten, waarbij minister Bourgeois aangaf dat bijvoorbeeld inventarissen van vrijwilligers of middenveldorganisaties bijna nooit als basis kunnen dienen voor uitbreiding van de inventaris, laat staan de voorbereiding van beschermingsdossiers.

 

Dirk Van Mechelen blijft deze dossiers meer dan ooit en kritischer dan ooit opvolgen.

 

Vraag & antwoord

Tags: ,