MENU

Agentschap voor Natuur en Bos – Bestemming patrimonium (2)

Geachte mevrouw minister,

 

In antwoord op vraag 98 liet u mij weten dat er op dit ogenblik nauwelijks nog problemen zijn met een geschikte bestemming voor het patrimonium beheerd door het agentschap Natuur en Bos.

 

Naar aanleiding van die vaststellingen had ik graag een antwoord gekregen op volgende vragen:

1: Graag een overzicht van het bouwkundig patrimonium dat wordt beheerd door het agentschap Natuur en Bos?

2: Wat is de bestemming van die verschillende objecten?

3: Welke onderdelen van het bouwkundig patrimonium hebben momenteel geen functie of worden niet volledig gebruikt? Wat zijn de eventuele knelpunten die hieraan ten grondslag liggen?

4: Op welke objectieve manier (bv. Monumentenwacht) wordt de bouwfysische toestand van dit patrimonium gemonitored? Hoe wordt die toestand voor de verschillende onderdelen van het patrimonium ingeschat?

Tags: ,