MENU

Wildbestrijding – Ree en Canadese gans

De afgelopen maanden wordt geregeld de discussie gevoerd over bepaalde diersoorten die zich hier al dan niet massaal komen vestigen. Dirk Van Mechelen vindt de houding van de Vlaamse overheid soms wat ambigu. Enerzijds worden bepaalde soorten als erg schadelijk beschouwd (ook al zijn er blijkbaar geen Vlaamse gegevens bekend), terwijl anderzijds de uitbreiding van bepaalde soorten als gunstig wordt beoordeeld.

In haar antwoord gaf minister Schauvliege aan dat Canadeze ganzen inderdaad erg schadelijk zijn. Ook verwilderde huisdieren zoals damherten zijn dat blijkbaar. Reeën zijn dat dan weer niet. Ondanks het feit dat ze niet worden uitgezet hebben ze toch een onverklaarbaar verspreidingspatroon.

 

Vraag & antwoord