MENU

Werken van Panamarenko – Erkende musea en Vlaamse overheid

Panamarenko is ongetwijfeld één van onze meest representatieve hedendaagse kunstenaars. Vlaams volksvertengenwoordiger Dirk van Mechelen vindt het belangrijk dat er proactief wordt omgegaan met dit patrimonium, bijvoorbeeld door een gericht aankoopbeleid.

In het patrimonium van de Vlaamse overheid bevinden zich (slechts) 7 drukken, 3 tekeningen en 5 objecten. Het eerste werk werd in 1973 aangekocht. In totaal werd 550.000 euro geïnvesteerd in de aankoop van de 15 werken van Panamarenko. Dat gebeurde, eigenaardig genoeg, niet bij de kunstenaar zelf, maar via tussenpersonen die de werken in hun bezit hadden. De 3 tekeningen en 5 objecten worden alle in bruikleen gegeven aan musea, ook al staat één van de objecten in de wandelgangen van het Vlaams Parlement.

 

Vervolgtraject

Meer info over eigendomsstatuut werken Panamarenko bij andere instellingen (verwijzing naar een website is niet echt een antwoord, deze info is ook niet zomaar te vinden) met de vraag welke van deze werken eigendom zijn van het museum en welke in bruikleen, evenals correlatie met sleutelwerken.

 

Vraag & antwoord