MENU

Websites Vlaamse overheid – Beheer

Met Vlaanderen in Actie heeft de Vlaamse Regering een ambitieus plan gemaakt om Vlaanderen in de top van de Europese regio’s te krijgen. Eén van de kernpunten van dat plan is het aantrekken van nieuwe investeerders.

Dirk Van Mechelen vond het dan ook eigenaardig dat de website van Flanders Investment & Trade, die juist de bedoeling heeft buitenlandse investeerders kennis te laten maken met de (ondersteunings)mogelijkheden, gedurende meer dan 2 jaar foute en achterhaalde informatie bevatte. In plaats van de website te actualiseren werd gewerkt aan een nieuwe website…

Van Mechelen vroeg zich af hoe het zat met het beheer van de websites van de Vlaamse overheid. Uit het antwoord van Vlaams minister-president Kris Peeters blijkt dat dit niet meteen een prioriteit is voor de Vlaamse overheid.

Er kan zelfs geen overzicht gegeven worden van het aantal websites dat door de Vlaamse overheid beheerd wordt. Het aantal wordt geschat op 500 tot 1000. Ook bestaan er geen richtlijnen over hoe moet worden omgegaan met het beheer van deze websites.

“In feite beslissen de entiteiten zelf wat ze gaan doen: een website actualiseren, een nieuwe maken, het in eigen beheer doen, beroep doen op externen,.. het kan allemaal”, zegt Dirk Van Mechelen hierover.

“Op dit vlak kunnen toch nog heel wat efficiëntiewinsten worden genomen. Is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat de informatie over zoveel websites verspreid zit? Kan het niet allemaal efficiënter wanneer er duidelijke afspraken worden gemaakt inzake beheer en actualisatie. Of kan er geen basisstructuur worden ontwikkeld zodat de websites van de Vlaamse overheid allemaal duidelijk herkenbaar zijn.

Ik bereid in ieder geval een resolutie voor om de Vlaamse overheid te vragen hier werk van te maken. Websites zijn steeds belangrijker als informatiekanaal. We moeten ervoor zorgen dat de burger door de bomen het bos kan blijven zien en op een eenvoudige manier de juiste informatie kan vinden”, besluit Dirk Van Mechelen.

Vraag & antwoord