MENU

Vlaamse bevoegdheden…

Het huidige regeerakkoord van de Vlaamse Regering voorziet er onder meer in dat de Vlaamse bevoegdheden zoveel mogelijk worden uitgeput. Dat er met andere woorden zo maximaal mogelijk invulling wordt gegeven aan de toegekende bevoegdheden.

Bijna in één adem wordt daar aan toegevoegd dat wat Vlaanderen zelf doet, het beter doet.

Ook Dirk Van Mechelen is er voorstander van om de toegekende bevoegdheden zo optimaal mogelijk te gebruiken. Wel waarschuwt hij voor zelfgenoegzaamheid, waarbij Vlaanderen een hoge borst opzet en steeds herhaalt hoe goed men wel is.

 

“In de praktijk merk ik dat de grote woorden niet altijd door daden worden gevolgd en dat ook de Vlaamse overheid zelf nog heel wat werkpunten heeft. Op federaal niveau kennen we een onder andere een status quo omdat de overheveling van meer en andere bevoegdheden wordt gevraagd, maar tegelijkertijd worden concrete voorstellen om de eigen bevoegdheden maximaal in te vullen door de huidige meerderheid weggestemd”, zegt Dirk Van Mechelen daarover.

 

Op deze pagina’s vindt u daar een aantal praktijkvoorbeelden van.

Schriftelijke vraag aan Vlaams minister-president Kris Peeters

Websites Vlaamse overheid – Beheer

 

Met Vlaanderen in Actie heeft de Vlaamse Regering een ambitieus plan gemaakt om Vlaanderen in de top van de Europese regio’s te krijgen. Eén van de kernpunten van dat plan is het aantrekken van nieuwe investeerders.

Dirk Van Mechelen vond het dan ook eigenaardig dat de website van Flanders Investment & Trade, die juist de bedoeling heeft buitenlandse investeerders kennis te laten maken met de (ondersteunings)mogelijkheden, gedurende meer dan 2 jaar foute en achterhaalde informatie bevatte. In plaats van de website te actualiseren werd gewerkt aan een nieuwe website…

Van Mechelen vroeg zich af hoe het zat met het beheer van de websites van de Vlaamse overheid. Uit het antwoord van Vlaams minister-president Kris Peeters blijkt dat dit niet meteen een prioriteit is voor de Vlaamse overheid.

Er kan zelfs geen overzicht gegeven worden van het aantal websites dat door de Vlaamse overheid beheerd wordt. Het aantal wordt geschat op 500 tot 1000. Ook bestaan er geen richtlijnen over hoe moet worden omgegaan met het beheer van deze websites.

“In feite beslissen de entiteiten zelf wat ze gaan doen: een website actualiseren, een nieuwe maken, het in eigen beheer doen, beroep doen op externen,.. het kan allemaal”, zegt Dirk Van Mechelen hierover.

“Op dit vlak kunnen toch nog heel wat efficiëntiewinsten worden genomen. Is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat de informatie over zoveel websites verspreid zit? Kan het niet allemaal efficiënter wanneer er duidelijke afspraken worden gemaakt inzake beheer en actualisatie. Of kan er geen basisstructuur worden ontwikkeld zodat de websites van de Vlaamse overheid allemaal duidelijk herkenbaar zijn.

Ik bereid in ieder geval een resolutie voor om de Vlaamse overheid te vragen hier werk van te maken. Websites zijn steeds belangrijker als informatiekanaal. We moeten ervoor zorgen dat de burger door de bomen het bos kan blijven zien en op een eenvoudige manier de juiste informatie kan vinden”, besluit Dirk Van Mechelen.