MENU

Valpartijen bij ouderen – Preventie

Tijdens elke winterprik worden de spoeddiensten van ons land overstelpt met mensen die gevallen zijn met de fiets of te voeten en iets hebben verzwikt, gebroken of gescheurd. Vooral oudere mensen zijn vaak het slachtoffer. Dirk Van Mechelen is voorstander van preventie, bijvoorbeeld door zoals in Nederland vallessen te organiseren waar mensen leren wat ze best doen bij een valpartij om ernstige kwetsuren te vermijden.

Uit het antwoord van minister Vandeurzen blijkt dat dergelijke maatregel erg nuttig is. Uit een analyse van het UZ Gasthuisberg in Leuven blijkt immers dat van het aantal 65-plussers dat in 2009 met een trauma werd binnengebracht, zomaar even meer dan 77 % (van de 1642 patiënten) werd opgenomen omwille van een valincident. Bij nog eens 8 % ging het om een verkeersincident. 40 % van die mensen diende te worden opgenomen in het ziekenhuis. De minister geeft aan dat vandaag vooral wordt ingezet op preventie via campagnes en informatieverspreiding in de zorgsector.

Vandeurzen is het idee van deze valsessies in ieder geval genegen en is bereid elke aanvraag voor financiële steun van dergelijk initiatief te onderzoeken.

 

Overigens staat het antwoord van minister Vandeurzen in schril contrast met dat van zijn onderwijscollega Pascal Smet. Misschien omdat het probleem minder zichtbaar is, want het onderwijsministerie beschikt niet over concrete gegevens wat de aanleiding is voor de afwezigheid.

Minister Smet beperkt zich door te wijzen op de Welzijnswet en deelt mee geen initiatieven te ondersteunen die zorgen voor valpreventie. Valsessies in scholen (bijv. tijdens de les Lichamelijke Opvoeding) zoals die in Nederland reeds zijn ingeburgerd, komen er in Vlaanderen voorlopig niet.

 

Vraag & antwoord