MENU

Uitbreiding Damiaanmuseum Tremelo – Steun

Op zondag 11 oktober 2009 werd Pater Damiaan heilig verklaard. In aanloop van die heiligverklaring werden verschillende initiatieven voorbereid. Eén ervan was de actualisatie van het Damiaanmuseum, het geboortehuis van Jozef De Veuster in Tremelo.

Vanuit verschillende beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid werd financiële of logistieke steun in het vooruitzicht gesteld voor deze (te) grootschalige plannen.

Nu, bijna 2 jaar verder, is er van al die goede voornemens blijkbaar niet veel in huis gekomen en ligt het dossier stil.

Dat blijkt ook uit het antwoord van cultuurminister Joke Schauvliege op een aantal vragen van Dirk Van Mechelen. Er is geen enkele evolutie in het dossier gekend en daar waar vele personen, waaronder enkele Vlaamse ministers, zich in aanloop van de heiligverklaring zich als eerste wilden engageren, wacht de Vlaamse overheid nu af tot vanuit Tremelo zelf contact wordt gezocht.

“Wat mij betreft betekent beleid voeren dat je meer doet dan passief staan afwachten tot er een vraag wordt gesteld. Het Damiaanmuseum, dat ook lokaal op een groot maatschappelijk draagvlak kan rekenen, is een typevoorbeeld van een organisatie die vooruit zou kunnen worden geholpen door een actief begeleidingstraject. De Vlaamse overheid financiert en ondersteunt een ganse resem steunpunten, fora en organisaties die wat betreft een belangrijke meerwaarde zouden kunnen bieden”, vindt Dirk Van Mechelen.

Vraag & antwoord