MENU

Topstukkenlijst – Kunstenaars twintigste eeuw

De topstukkenlijst biedt de mogelijkheid aan elk land om de meest waardevolle kunstvoorwerpen te behouden, meerbepaald door te voorzien in een voorkooprecht door de overheid. Dat moet verhinderen dat schilderijen zoals ‘De Blijde intrede van Christus te Brussel’ van Ensor naar het buitenland verkocht worden.

Dirk Van Mechelen vindt dat er nog te weinig van dergelijke topwerken op de lijst staan en dat de Vlaamse overheid ook erg voorzichtig is bij de selectie. Het merendeel van de geselecteerde werken zijn nu reeds openbaar bezit (bijv. van een OCMW of een kerkraad) of zijn in handen van particuliere instellingen met een openbaar karakter (bijv. Koning Boudewijnstichting). Wanneer kunst in privé-bezit op de lijst voorkomt gaat het meestal om werken die in permanente bruikleen zijn gegeven aan een erkend museum en dus de facto openbaar zijn.

Dirk Van Mechelen ondervroeg de minister hier al geregeld over en kan alleen maar vaststellen dat het samenstellen van een lijst met topstukken (te) langzaam gaat. Bovendien mag de Vlaamse overheid best wat pro-actiever zijn, bijvoorbeeld door volledige collecties in de lijst op te nemen of door stukken van internationaal erkende kunstenaars op te nemen. Volgens minister Schauvliege is dat nu al het geval, maar hoer verklaar je dan bijvoorbeeld dat een topwerk van Frieda Kahlo (om maar die te noemen) in een particuliere verzameling niet op de topstukkenlijst staat.

 

Vraag & aanbod