MENU

Streefbeeldstudie E313 – Wijnegem Shopping Center

De verkeersafwikkeling rond het Wijnegem Shopping Center is al langer dan vandaag een prioritair mobiliteitsvraagstuk. Een oplossing werd reeds meermaals in het vooruitzicht gesteld. Daartoe werd de problematiek onder andere meegenomen in de streefbeeldstudie E313. Dirk Van Mechelen peilde naar de stand van zaken bij bevoegd minister Hilde Crevits. Het antwoord van de minister is even kort als nietszeggend. Ja er is een studie, maar die wordt pas tegen midden 2011 afgerond. Zodoende kan nog geen enkele info worden gegeven…

Dirk Van Mechelen blijft de zaak verder opvolgen en zal de minister geregeld aan haar timing herinneren.

 

Vraag & antwoord