MENU

Proefveld genetisch gemanipuleerde aardappelgewassen – Steun

Enkele weken geleden haalde de vernieling van een proefveld van genetisch gemanipuleerde aardappelgewassen uitgebreid de media. Nadat de schade werd vastgesteld besliste de Vlaamse Regering om 250.000 euro extra vrij te maken voor het herstel van de schade.

Uit het antwoord van minister-president Kris Peeters en Vlaams minister Ingrid Lieten blijkt dat de 250.000 euro die werd toegekend, nog helemaal niet ter beschikking werd gesteld. Integendeel, het gaat om een reserve die voorzien is op de begrotingslijn ‘Initiatieven Vlaamse Regering’ bij IWT. Wanneer de onderzoekers daar gebruik willen van maken moeten ze een ganse procedure doorlopen, waarbij de aanvraag aan de normale criteria wordt getoetst

De Vlaamse overheid zal zich overigens zelf geen benadeelde partij stellen in het kader van het strafonderzoek dat door het parket van Dendermonde wordt gevoerd.

Overigens kan het proefveld ook niet overgebracht worden naar een andere, beter te beveiligen locatie. De huidige beveiligingsmaatregelen worden wel uitgebreid.

Vraag & antwoord