MENU

Oude cultuursoorten – wetenschappelijk onderzoek

In de ons omringende landen wordt op een systematische manier werk gemaakt van het in kaart brengen van zgn. natuurlijke autochtone populaties of populaties van oude cultuurgewassen. Op die manier kunnen bijvoorbeeld verloren gewaande fruitsoorten of –rassen, maar ook groenten en planten worden gedetecteerd. Het zou dan ook logisch zijn dat een instelling zoals het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed hier aandacht aan besteed, bijvoorbeeld in het kader van de inventaris houtige gewassen.

Minister Bourgeois deelt die mening niet en is van oordeel dat het behoud van dergelijke populaties niet prioritair is. Uit het antwoord blijkt bovendien dat er weinig wisselwerking is tussen de verschillende wetenschappelijke instellingen van de Vlaamse overheid bij het vastleggen van hun prioriteiten.

Dirk Van Mechelen blijft verder ijveren voor het behoud van lokaalgebonden teelten en nijverheden omdat ze zeer vaak mee deel uitmaken van de identiteit van een dorp of streek.

 

Vraag & antwoord