MENU

Onze-Lieve-Vrouwekerk Brugge – Toegankelijkheid

Enkele weken geleden raakte bekend dat de toegang tot de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Brugge niet langer vrij zou zijn, maar dat alle bezoekers dienden te betalen. De beslissing werd, volgens de initiatiefnemers, genomen omdat de huidige grote bezoekerstoeloop een reëel gevaar zou betekenen voor de kunstschatten in de kerk en dan meerbepaald voor het Onze-Lieve_vrouwebeeld van Michelangelo.

Dirk Van Mechelen is absoluut geen voorstander van dergelijke maatregelen. Het kan natuurlijk, en dat is in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Brugge reeds langer het geval, dat er een bepaald deel als museumgedeelte wordt ingericht, maar om een volledige kerk alleen nog na betaling toegankelijk te maken is een stap te ver.

 

“Je mag immers niet vergeten dat de belastingbetaler via de restauratiepremies die in dit geval voor 90 % afkomstig zijn van de Vlaamse overheid, van de provincie West-Vlaanderen en van de stad Brugge in grote mate bijdraagt tot het onderhoud en de restauratie van deze kerkgebouwen. Diezelfde persoon dan nog eens extra inkomgeld vragen, vind ik dan ook geen goed signaal”, zegt Van Mechelen hierover.

“Persoonlijk had ik in mijn conceptnota onroerend erfgoed voorzien dat kerkgebouwen die op geregelde tijdstippen toegankelijk waren voor bezoekers een extra premie konden krijgen onder voorwaarde dat ze geen inkomprijs vroegen”, gaat Van Mechelen verder.

“Ik vind het ook opvallend dat de beslissing werd genomen om het beeld van Michelangelo te beschermen, terwijl dat beeld nog niet eens op de topstukkenlijst stond. Dat is, blijkbaar al stoemelings gebeurt, nadat deze maatregel bekend werd en door het grote publiek niet meteen positief werd onthaald. Verder blijft het eigenaardig dat er geen plan B is, met name dat men niet weet hoe de bezoekersstroom te beheersen als door het vragen van inkomgeld het aantal bezoekers niet afneemt.

Vraag & antwoord