MENU

Ontwikkelingssamenwerking – Culturele initiatieven – “Congo, een geschiedenis”

Iedereen is het erover eens dat David Van Reybrouck met zijn boek “Congo, een geschiedenis” zowel literair als historisch een meesterwerk heeft gerealiseerd. Het siert de auteur dat hij ook echt begaan is met de toestand in Congo. Vanuit dat perspectief gaf hij aan dat hij hoopte dat er ten behoeve van de Congolezen een vertaling kon worden gemaakt in pocketversie die de mensen in Congo toeliet ook kennis te nemen van het boek en hun geschiedenis. Geen evidentie als je weet dat de aankoop van een boek in Congo ongeveer overeenkomt met een maandloon van een universiteitsprof.

Aangezien alle leden van de Vlaamse Regering vol lof waren over het magnum opus van Van Reybrouck en cultuurminister Schauvliege recent ook een lans brak voor meer vertalingen van Vlaamse literatuur was Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk Van Mechelen ervan overtuigd dat een oplossing in het verschiet lag. Uit het antwoord van minister-president Kris Peeters blijkt echter dat dit allesbehalve het geval is. Binnen ontwikkelingssamenwerking wordt geen aandacht besteed aan cultuurinitiatieven. En ook het Vlaams Letterenfonds dat de vertaling van literatuur financiert, kan geen soelaas brengen. De middelen daar zijn op en zijn nu reeds verre van ontoereikend voor het werk dat op de plank ligt.

Van Mechelen betreurt het afwijzende antwoord alvast: “Vanuit ontwikkelingssamenwerking gaan we er voor zorgen dat kinderen kunnen lezen, maar ze nadien een boek geven om te lezen, dat kan niet”, zegt hij daarover.

 

Vraag & antwoord