MENU

Natuurgebieden – Brandschade

In het voorjaar van 2011 werd Vlaanderen geconfronteerd met een aantal omvangrijke en nooit geziene branden in heide-, natuur- en bosgebieden.

Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk Van Mechelen vroeg aan natuurminister Joke Schauvliege wat de gevolgen van dergelijke branden zijn voor de natuur, of de aangerichte schade blijvend is of niet, wat gemiddelde hersteltermijnen zijn, of dat herstel kan versneld worden

 

Uit de informatie die de minister ter beschikking stelde blijkt dat de brand op bijvoorbeeld de Kalmthoutse Heide erg nefast was. De heidevegetatie is immers erg gevoelig voor blijvende schade. Zonder extra verschralingsbeheer zou een soortenarme grasvegetatie de oorspronkelijke heide vervangen.

Ook het tijdstip van de brand was de slechtst denkbare. In het voorjaar leiden branden immers tot een hoge mortaliteit vooral bij minder mobiele fauna. Daarbij komt nog dat de grote omvang van de brand dit fenomeen nog versterkt en er zelfs toe kan leiden dat een volledige lokale populatie van bepaalde soorten kan verdwijnen.

Voor de doorsnee heidevegetatie geldt dat ze zich, mits aangepast beheer, kan herstellen op ene periode tussen 5 en 10 jaar. Wanneer het gaat om oude structuurrijke heidevegetaties, wat op sommige plaatsen op de Kalmthoutse Heide uiteraard het geval is, kan dat herstel wel 20 of 30 jaar in beslag nemen.

Om ervoor te zorgen dat deze oude structuurrijke heide terugkomt dienen er een aantal maatregelen te worden genomen, waaronder extra begrazingsbeheer.

Dat intensief beheer moet minstens het groeiseizoen na de brand en mogelijk nog een seizoen nadien achterhaald worden.

Wanneer de begrazing gebeurt met schapen en herder dan kost dit ong. 500 euro/ha/jaar. Het alternatief om de afgebrande zone extra te maaien en het maaisel af te voeren, eveneens minstens gedurende één seizoen, met indien nodig 1 tot 2 jaar extra nabehandeling, is dubbel zo duur en kost ca. 1000 euro/ha/jaar.

Voor bossen loopt deze kostprijs nog verder op, zeker wanneer er nieuwe aanplant moet gebeuren. De kostprijs voor het plantgoed en het aantal manuren bedraagt ca. 8000 tot 9000 euro/ha/jaar zonder de nazorg voor jongwas.

Vraag & antwoord