MENU

Natuurbehoud en erfgoedzorg – initiatieven

Eén van de problemen waarmee de Maagdentoren in Zichem te kampen heeft, is de aanwezigheid van wilde bijen die de poreuze ijzerzandsteen als ideale nestelplaats beschouwen. Om hieraan te verhelpen werd in de nabijheid van de toren een nieuwe muur opgetrokken in de hoop dat de bijen naar deze plaats kunnen worden verhuisd.

Dirk Van Mechelen vond de oplosisng alvast opvallen door haar eenvoud en vroeg zich af of er ook voor andere soorten worft nagedacht over vergelijkbare maatregelen (bijv. de vleermuizenpopulaties).

Uiteraard is het wel van belang, en dat is in het geval van Zichem niet gebeurd, ondanks het feit dat de administratie onroerend erfgoed als eigenaar rechtstreeks betrokken is, dat de noodzakelijke vergunningen en machtigingen voorafgaandelijk aan de realisatie van plannen worden gevraagd.

 

Vraag & antwoord