MENU

Natuur en toerisme – Recreatieve ruiterij

Steeds meer mensen gaan recreatief aan paardensport doen. Nadat ze geleerd hebben om een paard te berijden willen ze natuurlijk meer doen dan enkel rondjes lopen. Daarom dat er veel vraag is naar veilige en aangename routes voor paard en ruiter. In de praktijk zorgt dat soms voor problemen. Wat anders te denken van ruiters (waaronder jongeren en kinderen) die een drukke gewestweg moeten gebruiken, omdat ze een veilig alternatief in een nabijgelegen natuurgebied niet in mogen.

Dirk Van Mechelen vroeg dan ook aan minister Schauvliege of het hier om een alleenstaand geval gaat, dan wel dat het een algemene visie is. Het antwoord van de minister blijft vaag, wat doet vermoeden dat er wel degelijk een probleem is. Dirk Van Mechelen heeft dan ook een nieuwe vraag gesteld om een ander nog te verduidelijken en als voorbereiding van concrete initiatieven.

 

Vraag & antwoord