MENU

Museum voor Schone Kunsten Antwerpen – Uitleenbeleid (2)

De komende jaren blijft het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen gesloten voor het publiek ten gevolge ingrijpende herstel- en herinrichtingswerken. In functie daarvan zullen een aantal (top)werken op andere plaatsen tentoon worden gesteld. Dirk Van Mechelen wou daarom graag weten op basis van welke criteria werken ter beschikking worden gesteld van andere instellingen of voor tijdelijke tentoonstellingen.

Aanleiding voor de vraag was de weigering van het museum om de schilderijen van de zgn. meester van Hoogstraten vrij te geven voor een tentoonstelling op de plaats waar ze oorspronkelijk voor bedoeld waren.

In het uitgebreide en goed gedocumenteerde antwoord geeft de minister duiding.

 

Vraag & antwoord