MENU

Milieuvergunningen – verlenging termijn

Iedereen is het erover eens dat ondernemers binnen aanvaardbare termijnen uitsluitsel moeten krijgen over het verlenen van een vergunning. Uiteraard blijft het wel noodzakelijk dat bijvoorbeeld in het geval van milieuvergunningen wel degelijk rekening wordt gehouden met allerhande randvoorwaarden.

Het was dan ook opvallend dat minister Schauvliege met één pennentrek aflopende milieuvergunningen met 5 jaar verlengde, omdat ze vreesde dat haar administratie de overvloed aan dossiers niet zou kunnen verwerken.

Dirk Van Mechelen ondervroeg de minister hierover, omdat een milieuvergunning voor 20 jaar geldt en iedereen dus lang genoeg op voorhand wist wat hij moest doen. Van Mechelen is niet akkoord dat de ‘minste leerlingen’ van de klas nu opeens nog eens 5 jaar respijt krijgen. Bovendien is niet eens zeker dat er nog wel zoveel aanvragen zullen zijn. De meningen daarover bij de verschillende administraties lopen daarover uiteen.

In haar antwoord verdedigde de minister haar standpunt door te verwijzen naar algemene Europese regelgeving. Omdat ze weinig concrete antwoorden gaf, blijft Dirk Van Mechelen dit dossier opvolgen en zal hij geregeld peilen naar een stand van zaken.

 

Vraag & antwoord