MENU

Kusttoerisme en erfgoed – Historische badkarren

Badkarren maken onmiskenbaar deel uit van het erfgoed dat betrekking heeft op het kusttoerisme. Op het ogenblik dat de kust zich als toeristische bestemming bij uitstek ontwikkelde werden baders en baadsters met een badkar tot aan de waterlijn getrokken. De zeden zijn ondertussen, gelukkig maar, veranderd, maar toch blijven deze badkarren onlosmakelijk verbonden met bepaalde kustzones.

Onlangs raakte bekend dat de oudste nog bewaarde badkarren langs de kust wellicht voorgoed zullen verdwijnen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk Van Mechelen wou weten of er vanuit de Vlaamse overheid aandacht wordt besteed aan dit kleine, maar daarom niet minder waardevolle erfgoed.

Dat blijkt niet het geval: noch in de cultuurbeleidsplannen noch in de topstukkenlijst is een exemplaar opgenomen en wellicht gebeurt dat ook in de toekomst niet.

Ook de nieuwe organisatie die naar het voorbeeld van de National Trust operationeel zal worden, heeft geen interesse. Overigens neemt deze organisatie geen enkel initiatief vooraleer de oprichting een feit is.

Dirk Van Mechelen betreurt de interesse voor de badkarren. Heel vaak wordt onze kust verguisd omdat ze volgebouwd is met betonnen blokken en het oorspronkelijke uitzicht daardoor is verdwenen. Hetzelfde dreigt te gebeuren voor de badkarren, die onlosmakelijk met het kusttoerisme bij ons verbonden zijn. Nu niet ageren, betekent definitief verlies voor toekomstige generaties.

 

Vraag & antwoord