MENU

Kunstintegratieregeling – Toepassing

Sinds 1986 is het verplicht om in gebouwen van openbare diensten kunst te integreren wanneer er beroep kan worden gedaan op middelen of steun van de Vlaamse overheid. Wanneer de investering groter is dan 125.000 euro dient een bepaald percentage te worden besteed aan de integratie van moderne of hedendaagse kunst.

Deze regeling wordt ondertussen niet consequent toegepast. In bepaalde beleidsdomeinen (bv. de zorgsector) wordt dit zeer nauwgezet opgevolgd, terwijl dat bijvoorbeeld in het kader van de scholenbouw of van andere financiële steunmaatregelen helemaal niet het geval is.

Op een aantal vragen daarover kan minister Schauvliege dan ook niets anders dan toegeven dat er wel degelijk fouten zijn gemaakt en dat deze regeling verre van consequent wordt toegepast en opgevolgd.

Zij stelt een verbetering in het vooruitzicht, waarvan een globale evaluatie de eerste stap is. Dirk Van Mechelen wil ervoor zorgen dat in tegenstelling tot andere beloofd evaluaties hier wel werk wordt van gemaakt en blijft het dossier dan ook streng opvolgen.

 

Vraag & antwoord