MENU

Kunstcollecties Vlaamse overheid – Bewaringsmaatregelen

De Vlaamse overheid beschikt over een uitgebreide kunstcollectie. Bij veel hedendaagse kunstwerken wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld organische materialen of digitale technieken.

Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk Van Mechelen vroeg zich af welke beheersmaatregelen de Vlaamse overheid neemt en of er reeds schadegevallen zijn geweest.

In haar antwoord laat cultuurminister Schauvliege weten dat een aantal musea zich gegroepeerd hebben in de vzw Contemporary Arts Heritage Flanders, binnen dewelke ze onder andere informatie uitwisselen over deze problematiek.

Met de vzw PACKED wordt ook een landelijk expertisecentrum gesubsidieerd dat zich specifiek bezighoudt met de ontwikkeling van expertise op vlak van behoud en beheer van audiovisueel erfgoed.

Jaarlijks wordt ook een bedrag uitgetrokken voor het uitvoeren van onderhouds- en restauratiewerken aan de eigen kunstcollectie. In 2009 werden 95 kunstwerken behandeld voor een bedrag van 70.693,55 euro. In 2010 werden 128 kunstwerken behandeld voor een totaalbedrag van 33.628,18 euro.

Vraag & antwoord