MENU

Gewestwegen – winterschade (2)

Dat de Vlaamse wegen er niet altijd even goed bijliggen wisten we al. Zelfs bevoegd minister Hilde Crevits heeft recent toegegeven dat gebrek aan onderhoud en te weinig investeringen zorgen voor veel schade.

Onder andere ten gevolge van de winter 2009-2010 kon heel wat schade worden vastgesteld. In het antwoord op een schriftelijke vraag van Dirk Van Mechelen gaf minister Crevits alvast wat meer duiding bij de manier waarop de wegen worden gescreend en schade wordt vastgesteld.

Het herstel zal op nogal wat plaatsen iets langer op zich laten wachten. Onder andere wanneer herstel reeds in de langetermijnplanning was voorzien, wordt het daaraan aangepast.

Opvallend is wel dat de minister niet uitsluit dat er ook reeds winterschade is aan wegen die minder dan 5 jaar geleden werden hersteld. Omdat het onderscheid tussen winterschade en gewone slijtage niet altijd even eenvoudig kan worden gemaakt, is deze vraag dan ook moeilijk te beantwoorden volgens minister Crevits.

Dirk Van Mechelen heeft in ieder geval al voor de nodige verduidelijking gevraagd.

 

Vraag & antwoord