MENU

Gesubsidieerde organisaties – sociaal passief

Binnen de verschillende beleidsdomeinen ondersteunt de Vlaamse overheid via werkings- of projectsubsidies een aantal middenveldorganisaties.

Wanneer die subsidies, soms onverwacht, wegvallen of substantieel worden verminderd, komen nogal wat van die organisaties in problemen omdat er op korte termijn een oplossing moet worden gevonden voor het personeel.

In principe zijn organisaties verplicht een sociale reserve of een sociaal passief op te bouwen. Deze middelen moeten ervoor zorgen dat in geval van vereffening van de organisatie het ontslag van het personeel kan worden geregeld en dat de nodige middelen voor het uitbetalen van een ontslagvergoeding beschikbaar zijn.

Dat klinkt allemaal plausibel, maar is in de praktijk niet zo gemakkelijk te realiseren. De Vlaamse overheid hanteert strikte regels inzake reserve-opbouw, waardoor het aanleggen van een sociaal passief niet altijd mogelijk is. Bij het uitreiken van steun wordt ook geen rekening gehouden met het al dan niet aanwezig zijn van een sociaal passief. Wanneer dan plotseling wordt beslist om geen subsidies meer te geven, zorgt dat uiteraard voor menselijke drama’s en financiële katers.

Dirk Van Mechelen ondervroeg minister Schauvliege hierover, maar zij is van mening dat het hier louter om een verantwoordelijkheid van de organisaties zelf gaat. Dirk Van Mechelen blijft er alvast voor ijveren dat er een gedragen oplossing komt die rekening houdt met de bekommernissen van eenieder.

 

Vraag & antwoord