MENU

Erfgoedorganisaties – Structurele ondersteuning

Dirk Van Mechelen is voorstander om de integrale en geïntegreerde zorg voor het erfgoed ook in de praktijk te realiseren, bijvoorbeeld door de bestaande organisaties (Heemkunde Vlaanderen, Erfgoed Vlaanderen, Open Monumentendag, Erfgoeddag, Faro,…) nauwer te laten samenwerken en zelfs een fusie te overwegen.

Hoewel minister Schauvliege samen met haar collega Bourgeois aangeeft te willen komen tot een efficiënte samenwerking blijft alles weinig concreet.

Ook over de manier waarop een en ander zal worden gefinancierd blijft men erg vaag.

 

Vraag & aanbod