MENU

Erfgoeddepots – stand van zaken

De zorg voor erfgoed behelst veel meer dan het tentoonstellen van een aantal voorwerpen in een museum. Eén van de belangrijkste beheersuitdagingen is de realisatie van een depot waar voorwerpen en andere erfgoedobjecten in aangepaste klimatologische en andere omstandigheden kunnen worden bewaard. En hoewel iedereen op de diverse bestuursniveaus overtuigd is van het belang van goede depots, blijkt het in de praktijk niet evident ze te realiseren. Recent besliste de stad Gent bijvoorbeeld om in plaats van een depot te bouwen een langdurige huur aan te gaan, omwille van de hoog oplopende kosten.

Dirk Van Mechelen begint zich echter ernstige zorgen te maken en vreest ervoor dat alles bij goede intenties blijft. Het antwoord van cultuurminister Schauvliege op enkele van zijn vragen wijst daar ook op. Op dit ogenblik is het voorziene depot nog nergens gerealiseerd. Overigens is het maar de vraag of de toestand in de toekomst veel zal verbeteren. Binnen het cultureel erfgoeddecreet zijn net de provincies belast met het ontwikkelen van erfgoeddepots. Net dat bestuursniveau wordt door Vlaams minister Geert Bourgeois in zijn groenboek interne staatshervorming als het ware geschrapt…

 

Vraag & antwoord