MENU

Erfgoed – schuttersgilden

In gans Vlaanderen, maar bijvoorbeeld ook in sommige streken van de provincie Antwerpen zijn er nog heel wat schuttersgilden actief. Vaak hebben zij een eeuwenlange traditie en een bijzonder rijk patrimonium.

Bij het verdwijnen van zo’n organisatie komt dat waardevolle zilverwerk of andere voorwerpen nogal eens op de vrij markt.

Dirk Van Mechelen vindt dat de Vlaamse overheid best wat meer aandacht mag besteden aan het erfgoed van deze schutterijen.

In hun antwoord geven de ministers Bourgeois en Schauvliege een overzicht van initiatieven. Wat opvalt is het gebrek aan coördinatie tussen beide beleidsdomeinen. Ook bijvoorbeeld het feit dat er geen inventaris bestaat van de kunstvoorwerpen die deze gilden bezitten, is opvallend en staat een goed beleid in de weg. Initiatieven worden aangekondigd, maar het gissen wanneer de resultaten beschikbaar zullen zijn en wat er mee zal gebeuren.

Ook het dossier om de tradities rond het schieten als immaterieel erfgoed te laten erkennen; liggen stil. Minister Schauvliege wacht daar op een initiatief van de erfgoedgemeenschap, van de schutterijen zelf.

Dirk Van Mechelen zal de schuttersfederaties alvast aanmoedigen in overleg te treden met de Vlaamse overheid om het dossier nieuw leven in te blazen en de toekomst van de schutterij en haar patrimonium te verzekeren.

 

Vraag & antwoord