MENU

Ecologische bermen – parkeerbeleid

Langs heel wat gewestwegen voert de Vlaamse overheid een ecologisch bermbeleid. Door aangepast beheer (bijv. beperkt maaien, parkeerverbod,…) wordt er gestreefd naar zo veel mogelijk ecologische waarde.

Toch merken we dat dit niet overal consequent wordt toegepast. Voor sommige manifestaties worden blijkbaar uitzonderingen voorzien en is parkeren toegelaten, terwijl bij andere gelegenheden verbaliserend wordt opgetreden en wagens worden getakeld.

In haar antwoord laat minister Crevits weten dat er nooit uitzonderingen worden toegestaan en dat het beleid overal even consequent wordt gevoerd.

Op basis van concrete voorbeelden zal Dirk Van Mechelen minister Crevits confronteren met een aantal inbreuken en vragen werk te maken van een duidelijk kader dat voor iedereen hetzelfde is.

 

Vraag & antwoord