MENU

Buitenschoolse kinderopvang – Lokale besturen

Buitenschoolse kinderopvang is één van die uitdagingen die eigen zijn aan de maatschappelijke noden. Veel tweeverdieners, actieve jonggepensioneerden,… zorgen ervoor dat steeds meer mensen ook na schooltijd opvang zoeken voor hun kinderen. Heel wat lokale besturen (ook zijn eigen Kapellen) investeren fors in de uitbouw van deze buitenschoolse kinderopvang.

Maar uiteraard kunnen ook de lokale besturen niet alles tegelijk en dient er gefaseerd te werk worden gegaan. Op zich geen probleem ware het niet dat er een erkenning nodig is wanneer ouders de kosten voor de opvang van hun kinderen fiscaal willen kunnen aftrekken. Die erkenning gebeurt na een inspectie door Kind en gezin in functie van veiligheid, hygiëne,… en daar is uiteraard niets mis mee. Het wordt wel een probleem wanneer in de loop van de rit erkenningen worden ingetrokken omdat niet onmiddellijk kan worden tegemoet gekomen aan een nieuwe regel (bv. de keuken die plotseling niet meer meetelt als nuttige oppervlakte omdat kinderen daar niet meer mogen komen).

Dirk Van Mechelen kaartte de problemen aan bij minister Jo Vandeurzen.

 

Vraag & antwoord