MENU

Biodiversiteit – Landschapsevolutie

Dirk Van Mechelen blijft aandringen op een betere samenwerking/afstemming tussen het beleidsdomein Natuur en Bos en het beleidsdomein Ruimte & Erfgoed. Dat blijft ook nodig, blijkt nog maar eens uit het antwoord van minister Schauvliege op een aantal vragen over de invloed van het streven naar meer biodiversiteit op de landschapsevolutie. Er is immers op geen enkele manier samenwerking of wisselwerking. Eén van de problemen is en blijft dat landschap en landschapswaarden te vaak (en onterecht) worden gelijkgesteld met natuur- en natuurwaarden. Vaak wordt dan ook gesteld dat verlies van landschapswaarden, net zoals verlies van natuurwaarden kan worden gecompenseerd. Dat met andere woorden kan worden volstaan met de aanleg van een nieuw gebied wanneer natuur of landschap moet wijken voor nieuwe ontwikkelingen. Niets is echter minder waar: een landschap is vaak eeuwenlang door mensenhanden gevormd en vormt een evenwicht inzake gebruik, uitzicht,…

Het is dus niet zomaar te compenseren.

 

Vraag & antwoord