MENU

Biodiversiteit – Invasieve soorten

Deze vraag kwam er naar aanleiding van de vaststelling dat voor bepaalde soorten (bv. rivierdonderpad) veel inspanningen worden gedaan om een verloren (geachte) populatie opnieuw overlevingskansen te bieden, terwijl voor andere soorten, waarvan historisch geweten is dat ze in onze contreien voorkwamen, tegenkanting bestaat om ze opnieuw een plaats te geven.

Dirk Van Mechelen peilde naar het waarom van deze operaties en kon op basis van het antwoord vaststellen dat er nog een aantal vragen onbeantwoord blijven waarom voor bepaalde soorten veel inspanningen en voor andere minder inspanningen worden gedaan. Bovendien blijkt ook dat bepaalde soorten die worden ingezet bij het beheer van natuurgebieden niet altijd even succesvol zijn en geconfronteerd worden met veel sterftes.

 

Vraag & antwoord