MENU

Bedreiging inheemse diersoorten – Uilen

In het kader van het streven naar meer biodiversiteit neemt de Vlaamse overheid heel wat maatregelen. In sommige gevallen worden kweekprogramma’s gerealiseerd en worden er dieren uitgezet. Om het uilenbestand in Vlaanderen te vergroten werd werk gemaakt van de plaatsing van uilenkasten op diverse plaatsen. Minister Schauvliege wijst erop dat deze maatregel ervoor gezorgd heeft dat er op 30 jaar tijd ongeveer 10 keer zoveel kerkuilen zijn gekomen. De verdere ontwikkeling van de populatie wordt echter geremd door de vele uit gevangenschap ontsnapte gekweekte en vaak gekruiste uilen.

In het antwoord op een aantal vragen van Dirk van Mechelen geeft minister Schauvliege toe dat er een probleem is dat aan de basis moet worden aangepakt, met name bij de handel en de kweek van deze vogels.