MENU

Archeologisch onderzoek – Menselijke resten

Tijdens hun onderzoek worden archeologen vaak geconfronteerd met menselijke resten. Meestal dateren die uit lang vervlogen tijden. De belangstelling voor de Eerste en de Tweede Wereldoorlog heeft ervoor gezorgd dat ook steeds meer resten uit een recenter verleden worden verzameld.

Voor deze oorlogsgraven zijn verschillende internationale verdragen van kracht die bijvoorbeeld de overdracht aan de autoriteiten van het land van herkomst regelen.

Maar ook in de andere omstandigheden zijn er regels. Normaal moet bijvoorbeeld telkens de politie worden verwittigd. Uit het antwoord van Vlaams minister Bourgeois blijkt dat deze regel alvast niet algemeen ingeburgerd is en dat de archeologen doorgaans zelf een inschatting van de ouderdom proberen te maken.

 

Vraag & antwoord