MENU

Afvalinzameling – Parkings

Vlaanderen is internationaal koploper als het op het sorteren van afval aankomt. Het is dan ook opvallend dat bijvoorbeeld op de parkings langs de autosnelwegen of de andere gewestwegen geen werk wordt gemaakt van de aparte inzameling van de verschillende fracties.

Dirk Van Mechelen is van oordeel dat bijvoorbeeld naar analogie met de huisvuilophaling containers voor papier, glas, PMD en restafval een goed idee zouden kunnen zijn. Minister Crevits gaf alvast de cijfers van de ingezamelde kilo’s afval op deze parkings. In totaal ging het om 2817 ton afval.

 

Vraag & antwoord