MENU

Trage Wegen – recreatieve ruiterij

Dirk Van Mechelen heeft een hart voor de paardensport. Hij vindt het belangrijk dat mensen op een veilige en aangename manier hun sport kunnen beoefenen, of het nu recreatief dan wel in competitie is.

Bijvoorbeeld de grasberm langsheen het jaagpad biedt wat dat betreft zeer veel mogelijkheden. In de praktijk blijkt het gebruik van deze jaagpaden echter niet evident voor ruiters. Vaak wordt de toegang verboden, bijvoorbeeld omwille van de eventuele schade die kan worden aangebracht aan de begroeiing.

In haar antwoord blijft minister Crevits wel erg op de vlakte. Volgens haar is er geen probleem, maar is het wachten op concrete aanvragen van de sector. Omdat concrete gegevens over het aantal km jaagpad dat voor de verschillende gebruikers en dus ook voor de ruiters toegankelijk is, ontbreken, stelde Dirk Van Mechelen een nieuwe vraag om die cijfers te krijgen. Op basis daarvan kan in overleg met de paardensector nagegaan worden voor welke zones gebruik door ruiters aangewezen zou zijn.

 

Vraag & antwoord