MENU

Recreatieve ruiterij – Ruiterpaden

Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk Van Mechelen is de ruiterij erg genegen. Hij ageert dan ook onmiddellijk wanneer beslissingen worden genomen die ingaan tegen de belangen van de ruiterij (zie ook dossier rond toegankelijkheid van jaagpaden voor ruiters). Dat was onlangs het geval toen in Peerdsbos in Brasschaat eenzijdig werd beslist een ruiterpad om te vormen tot een mountainbike-pad. Onder een storm van protest werd deze maatregel ondertussen teruggeschroefd, maar Van Mechelen dringt aan op structurele maatregelen.

In zijn antwoord wijst de minister-president erop dat vanaf nu het Vlaams Paardenloket zal worden betrokken bij dergelijke plannen. Hij wijst er ook op dat toegankelijkheid voor ruiters wat hem betreft de regel en niet de uitzondering moet zijn. Iets waar Dirk Van Mechelen hem graag zal aan herinneren wanneer het dossier van de toegankelijkheid van de jaagpaden niet wordt opgelost op korte termijn.

 

Vraag & antwoord