MENU

Bescherming onroerend erfgoed – Ankerplaatsen en erfgoedlandschappen

Naar aanleiding van de discussie rond de inrichting van een sport- en spelzone in het beschermde Boekenbergpark vroeg Dirk Van Mechelen zich af in hoeveel andere gevallen er sport- en spelzones in beschermde park- of open ruimte gebieden worden gerealiseerd. In totaal hebben ongeveer 34.000 ha in Vlaanderen (iets meer dan 2,5 % van het ganse grondgebied) dergelijke bestemming. Ongeveer 5690 ha daarvan heeft een beschermd statuut als onroerend erfgoed.

In tegenstelling tot Van Mechelen zien de ministers Muyters en Bourgeois geen heil in een algemeen beheers- of beoordelingskader dat door de administratie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat in gans Vlaanderen vergelijkbare dossiers op dezelfde manier worden beoordeeld. De ministers laten zich eerder denigrerend uit over de casuïstiek van bijvoorbeeld het omgaan met Mariagrotten, gipsen beelden, historische badkarren,… om aan te geven waarom zo’n beoordelingskader niet noodzakelijk is. Dirk Van Mechelen vindt het alvast jammer en eigenaardig tegelijk dat de ministers in hun beleidsvisie pleiten voor een groter maatschappelijk draagvlak, maar tegelijkertijd geen oor en oog hebben voor wat leeft aan de basis. Het feit dat er aandacht wordt besteed aan deze erfgoedobjecten komt er niet zomaar. Het betekent dat het mensen bezighoudt, dat de vele vrijwilligers zich willen inzetten voor het behoud ervan.

 

Vraag & antwoord