MENU

Wetenschappelijk personeel Vlaamse Overheid – Onderzoeksopdrachten

 

Dirk Van Mechelen is voorstander van een efficiënt overheidsapparaat. Vanuit die bekommernis ondervroeg hij de Vlaamse Regering reeds verschillende keren. Over de beleidsdomeinen heen zijn er immers diverse wetenschappelijke instelling waarvan de medewerkers het (beter betaald) statuut van wetenschappelijk personeel hebben.

In totaal gaat het om niet minder dan 264 personen, waarvan het gros zich bevindt bij het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en bij het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed.

Het is uiteraard de bedoeling dat die instellingen wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. Daar is niets mis mee, maar Dirk Van Mechelen is wel van oordeel dat het uitgevoerde onderzoek beleidsrelevant moet zijn, dat het onderzoek duidelijk in de tijd wordt gekaderd (begin- en einddatum) en dat er controleerbare resultaten moeten worden geboekt. Het kan bijvoorbeeld niet dat iemand een bepaald onderzoek uitvoert enkel en alleen om zijn doctoraatstitel te halen.

Uit het antwoord van minister Bourgeois, dat er slechts kwam na herhaaldelijk aandringen, blijkt alvast dat er nog werk aan de winkel is. Binnen bepaalde instellingen is het onderzoek nauwelijks beleidsrelevant en ook over de evaluatiecriteria is weinig info beschikbaar.

Dirk Van Mechelen blijft dan ook ijveren voor meer transparantie en efficiëntie.

 

Vraag & antwoord