MENU

Provincie geeft ondersteuning aan Kapellen

De deputatie van de provincie Antwerpen keurde op voorstel van gedeputeerde Koen Helsen een subsidiebedrag van € 11.190,00 goed voor de gemeente Kapellen. Dit subsidiebedrag wordt uitgekeerd ter bevordering van het detailhandelsbeleid van de gemeente. Om het detailhandelsbeleid van de gemeenten te ondersteunen keurde de provincieraad vorig jaar een subsidiereglement goed, waar mee de gemeenten een financiële steun kunnen aanvragen voor allerhande projecten die winkelen in hun gemeente aangenamer maken.

De eerste projectoproep in 2010 was volgens Koen Helsen al een succes, toen kregen reeds 16 gemeenten een subsidie toegekend. De oproep in 2011 bleek echter nog een groter schot in de roos, maar liefst 20 gemeenten krijgen van de provincie een ondersteuning voor hun detailhandelsbeleid. Eén van de gemeenten is Kapellen, zij ontvangen van de provincie een bedrag van € 11.190,00. Dirk Van Mechelen, burgemeester van Kapellen laat weten dat de gemeente de middenstanders, zowel bestaande als nieuwkomers, zoveel mogelijk wil informeren over de gemeentelijke dienstverlening.

De gemeente wil ook de nieuwe dienst ‘lokale economie’ op de kaart zetten. De gemeente Kapellen wil een ondernemersloket creëren en de werking van de nieuwe dienst ‘lokale economie en evenementen’ afstemmen op de bestaande informatiedienst. Eén van de zaken die zij ondermeer willen realiseren is een brochure met gemeentelijke informatie voor startende ondernemers. Daarnaast zal de gemeentelijke website aangepast worden met een e-loket en een nieuwsbrief.

 

provant