MENU

Personeel Vlaamse overheid – Fietshelm

De Vlaamse overheid neemt bijvoorbeeld in het kader van haar onderwijsbeleid heel wat maatregelen om het dragen van een fietshelm aan te moedigen. Ook andere overheidsinstanties nemen maatregelen. Zo besliste Bpost recent dat alle postbodes die gebruik maken van de fiets voor de uitreiking van de post verplicht een fietshelm moeten dragen.

Ook bij de Vlaamse overheid kunnen personeelsleden gebruik maken van de fiets voor dienstverplaatsingen over korte afstand. Bovendien zijn er ook heel wat Vlaamse ambtenaren die voor hun woon-werkverkeer gebruik maken van de fiets en een fietsvergoeding ontvangen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk Van Mechelen is ervan overtuigd dat de Vlaamse overheid zelf een belangrijke voorbeeldfunctie heeft. Hij suggereerde dan ook om het dragen van een fietshelm voor dienstverplaatsingen verplicht te maken.

Ook de uitreiking van een fietsvergoeding voor ambtenaren die met de fiets van en naar het werk komen zou wat hem betreft mogen worden gekoppeld aan de verplichting voor het dragen van een helm.

Bevoegd Vlaams minister Geert Bourgeois laat in zijn antwoord weten dat er voorlopig geen verplichting komt. Wat hem betreft volstaan de huidige maatregelen, waarbij gebruikers van de dienstfietsen een helm kunnen krijgen aan de balie van de uitleenpost. Uit het antwoord van de minister blijkt echter dat dit eerder theorie dan praktijk is, want naar aanleiding van de vraag zal hij nagaan of er overal nog voldoende fietshelmen in goede staat zijn.

Dirk Van Mechelen is het echter niet eens met de zienswijze van de minister. Sinds 2007 zijn er meer dan 100 ongevallen gebeurt met Vlaamse ambtenaren op weg van en naar het werk die arbeidsongeschiktheid van de betrokkenen tot gevolg hadden. In totaal gaf dat aanleiding tot meer dan 3000 dagen werkverlet, waarvan in één geval zelfs werkverlet van 842 dagen voor één personeelslid.

Ook tijdens de verplaatsingen met een dienstfiets gebeuren er ongevallen die arbeidsongeschiktheid tot gevolg hebben. Sinds 2007 gaat het om 18 gevallen, met in totaal bijna 700 dagen werkverlet tot gevolg.

Dirk Van Mechelen is ervan overtuigd dat elk verkeersslachtoffer er één teveel is. Bovendien kan een helm er ook voor zorgen dat letsels minder zwaar zijn. Het aantal dagen werkverlet wijst er op dat er op dit vlak nog werk aan de winkel is.

 

Vraag & antwoord