MENU

Middeleeuwse dakgebintes – Dendrochronologisch onderzoek

 

Recent stelde het VIOE op haar website een nieuw onderzoek voor: Middeleeuwse dakgebintes werden dendrochronologisch (dit is ouderdomsonderzoek op basis van de jaarringen) onderzocht. Dirk Van Mechelen heeft geen probleem met dit soort fundamenteel onderzoek, maar stelde zich wel vragen bij de duur van het onderzoek (van2009-2020), bij de beoogde resultaten, de personeelsinzet en vooral de manier waarop de evolutie van het onderzoek zal worden geëvalueerd.

 

 

 

Uit het antwoord van de minister blijkt dat de communicatie over dit project iets spectaculairder was dan de inhoud ervan. Het gaat immers maar om een klein deelaspect van een grootschalig onderzoek naar Middeleeuwse baksteenarchitectuur.

 

Blijkbaar gebeurt de selectie van de gebouwen ook niet gestructureerd, maar eerder al naargelang datgene wat zich toevallig aandient.Bovendien werd opnieuw pijnlijk duidelijk dat de inventaris bouwkundige erfgoed dringend moet geactualiseerd worden. De minister wist immers niets van het verdwijnen van een middeleeuws dakgebinte in de nabijheid van de Vrijdagmarkt, omdat het hier niet om een beschermd of geïnventariseerd object ging… Tja…

 

Vraag & antwoord