MENU

Lam Gods – Restauratie

 

Een groep van internationale experts heeft de afgelopen maanden onderzoek verricht naar de bewaringstoestand van het Lam Gods. Hoewel de bewaringstoestand zeker niet problematisch is, dringen er zich op kort termijn toch een aantal noodzakelijke werken op.

Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk Van Mechelen wou weten of en welke Vlaamse wetenschappelijke instellingen hierbij betrokken zullen worden en wie de factuur zal betalen. Het meesterwerk van de gebroeders Van Eyck is immer zowel beschermd als cultuurgoed dat integraal deel uitmaakt van de beschermde Sint-Baafskathedraal, maar is ook als topstuk opgenomen op de zgn. topstukkenlijst.

Uit het antwoord van de minister blijkt dat er nog geen duidelijkheid is over uit te voeren werken, over de kostprijs ervan, de realisatietermijn of zelfs de verdeelsleutel van de premies. Minister Bourgeois gaat uit van een 40 %, 40 % regeling, waarbij 40 % ten laste van het gewest en 40 % ten laste van de gemeenschap.

Vooralsnog kon minister Bourgeois ook nog niet antwoorden op de vraag of er een oorzakelijk verband is tussen de vastgestelde schade en de maatregelen die worden genomen ter beveiliging tegen diefstal bijvoorbeeld.

Tijdens haar inspecties heeft Monumentenwacht immers herhaaldelijk vastgesteld dat door de kunstvoorwerpen in een beveiligde omgeving te plaatsen (heel vaak een glazen kast) er een reëel gevaar ontstaat dat er zich een microklimaat vormt dat aanleiding geeft tot schimmelvorming. In het geval van het Lam Gods zal dit verder worden onderzocht

Vraag & antwoord

 

Het Lam Gods in de Sint-Baafskathedraal van Gent, het meesterwerk van de gebroeders Van Eyck, is één van de belangrijkste kunstschatten van ons land. Het is dan ook een goede zaak dat er geregeld wordt nagegaan of het schilderij zich nog in goede staat bevindt en of bepaalde conservatiemaatregelen zich opdringen.

Recent gebeurde dat opnieuw door een internationaal onderzoeksteam dat werd gefinancierd door de Getty Foundation.

Het rapport van dit team was duidelijk: hoewel het Lam Gods zich over het algemeen in een goede conditie bevindt, dringen een aantal conservatiewerkzaamheden zich op korte termijn toch op.

Prompt maakt de Vlaamse Regering op de begroting onroerend erfgoed van minister Bourgeois jaarlijks 250.000 euro vrij voor deze conservatie.

“Ik heb er geen probleem mee dat hier de nodige middelen worden voor uitgetrokken”, zegt Dirk Van Mechelen. “Wel heb ik heel wat vragen bij de manier waarop. Want op een ogenblik dat minister Bourgeois de onderhoudspremie voor lokale besturen heeft afgeschaft en dat de wachtlijsten voor restauratiepremies angstaanjagende proporties aannemen, wordt hier snel geld vrijgemaakt voor een dossier waarvoor nog niet eens een goedgekeurd restauratiedossier beschikbaar is. Verschillende kandidaten discussiëren op dit eigenste ogenblik zelfs over de meest geschikte restauratielocatie.

Ook het feit dat het team dat het vooronderzoek vaststelde en bepaalde dat conservatie dringend noodzakelijk was nu opeens ook verantwoordelijk is voor de uitvoering en begeleiding van de werken is niet echt volgens de normale regels en procedures.”

“Ik hoop dan ook dat dit niet allemaal voorbarig is en dat er geen geld wordt vastgelegd dat gedurende jaren onaangeroerd blijft”, vervolgt Dirk Van Mechelen.

“Tegelijkertijd hoop ik ook dat de Vlaamse regering lessen trekt uit de vaststellingen van het internationaal team dat de beveiligingsmaatregelen die onder andere door de Vlaamse administratie onroerend erfgoed zijn opgelegd en begeleid, op lange termijn nefast zijn voor het schilderij. Zij zorgen immers voor een microklimaat dat bijvoorbeeld schimmelvorming in de hand werkt”, besluit Van Mechelen.

Vraag & antwoord